สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ดำเนินการจัดโครงการธรรมสัญจร ปีที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดจัดโครงการ รวม ๑๘ อำเภอ ๒๐ ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในจังหวัดสกลนคร ซึ่งในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๑๕ ณ วัดโพนสูง บ้านหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ออกตรวจสอบสภาพวัดร้างเพื่อยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ วัด ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอสว่างแดนดิน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 649,837