พศ ประกาศตั้งวัดในจังหวัดสกลนคร จำนวน 4 วัด วัดสุขสำราญ วัดแสงสว่างอาราม วัดป่าเหล่าดีเข็มบุญอุปถัม วัดน้อยจอมศรี การขอรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดป่าภูมิพิทักษ์ และการตรวจสอบที่ตั้งอุโบสถวัดป่าหนองแฝกเพื่อขอพระราชทานวิสุงคามสีมา จังหวัดสกลนครประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตสร้างวัด จำนวน 1 แห่ง ณ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร อนุญาตให้สร้างวัด จำนวน 3 แห่ง ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จำนวน 1 แห่ง สังกัดคณะสงฆ์รรมยุต และในเขตอำเภอโพนนาแก้ว จำนวน 2 แห่ง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,380