สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเลื่อนชั้นพระครูสัญญาบัตร ผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พระครูสุเมธสกลการ (สมัย สุเมโธ,ดร.) เจ้าอาวาสวัดหนองบัวใหญ่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ และภาค ๑๐ ณ วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีตัดหวายลูกนิมิต ณ พระอุโบสถ วัดถ้ำผาแด่น ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร คณะสงฆ์จังหวัดสกลนครร่วมกับจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา และงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,522,201