สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพป่า เพื่อสร้างวัดนางเลิงนฤมิตร บ้านนาจานใหม่ หมูที่ ๙ ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร และพระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการบริหารจัดการพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (วันที่ ๔) คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับภาค ลงพื้นที่ วัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการจะเสด็จไปเยี่ยมเรือนจำอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 259,219