ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการบทความ image image
บทความที่น่าสนใจ
image
นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ประชุมเงินอุดหนุนซ่อมแซมอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้นที่ 2
image
นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายธัญพิสิฏฐ์ เปลี่ยนงาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และร้อยโทภูริภัค ดำบุญมา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกอบด้วย ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบพื้นที่ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จำนวน 2 แห่ง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564
image
นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ซึ่งจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้  นายวิเชียร เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นำผ้าไตร ไทยธรรม และปัจจัยบำรุงวัด นำไปถวายแด่วัดที่ไม่มีกฐินประจำปี 2564 จำนวน 16 วัด
image
นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางจิดาภา ภูปาง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และร้อยโทภูริภัค ดำบุญมา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกอบด้วย ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบพื้นที่ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จำนวน 2 แห่ง
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 108,568