พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พระอาจารย์สมภพ   ( นามสกุล ยอดหอ ฉายา โชติปัญโญ)  อายุ 72 ปี      พรรษา  36
สังกัดวัด : วัดไตรสิกขาราม  หมู่ที่  6  บ้านฝาง  ตำบลแพด  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร  
สังกัดคณะสงฆ์ :        มหานิกาย                   
ประวัติ :     เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2491 ตรงกับพุธขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีฉลู 
                อายุ   72            พรรษา   36
ภูมิลำเนา :     บ้านวังชมพู (แยกออกจากบ้านแพด)   ตำบลแพด         อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร                 
                  ชื่อบิดา  นายจูม ยอดหอ    มารดาชื่อ  นางสอน  ยอดหอ

อุปสมบท :     เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2528 ขณะอายุได้ 36 ปี     ณ วัดเนินพระเนาวนาราม 
                  ตำบลโพธิ์ชัย             อำเภอเมืองหนองคาย         จังหวัดหนองคาย 
        พระอุปัชฌาย์ : พระครูภาวนาปัญญาภรณ์
        พระกรรมวาจาจารย์ : พระนารถ  ยสธโร
        พระอนุสาวนาจารย์ : พระสมาน เขมิโก
วิทยฐานะ :    ป.4            นักธรรมชั้น    - 
ตำแหน่งทางการปกครอง : -
ประวัติหลังอุปสมบท : เมื่อสมัยยังไม่อุปสมบท บิดาท่านอุปสมบทและเป็นศิษย์พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) จึงมีโอกาสได้ไปวัดหนองป่าพงบ่อยครั้งและได้ศึกษาฟังธรรมจากหลวงปู่ชาบ่อยครั้ง หลังอุปสมบทแล้ว

การจำพรรษา พ.ศ. 2528 ณ วัดเนินพระเนาวนาราม

                 พ.ศ. 2529 – 2540 ณ วัดนิพเพธาราม

                 พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน ณ วัดไตรสิกขาราม

หลังอุปสมบทแล้วยังได้เดินทางไปยังสวนโมกขพลาราม ศึกษาปฏิบัติธรรมและสนทนาธรรมกับท่านพุทธทาสเป็นประจำ 
ประวัติการเจ็บป่วย : พ.ศ. 2539 ได้ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก ขณะแสดงธรรม ได้เข้ารับการรักษาจนอาการดีขึ้นจนสามารถแสดงธรรมได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 เส้นเลือดในสมองแตกครั้งที่ 2 จึงไม่สามารถแสดงธรรมได้อีก และปัจจุบันได้รักษาที่โรงพยาบาลสกลนคร 

 

พระปั่น        ฉายา  สมาหิโต            นามสกุล  ผลจันทร์
สังกัดวัด :     วัดศิริดำรงวนาราม  หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองคอน   ตำบลบะฮี   อำเภอพรรณานิคม 
                 จังหวัดสกลนคร
สังกัดคณะสงฆ์ :     ธรรมยุตติกนิกาย
ประวัติ :     เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2469  
               อายุ   96            พรรษา   30
ภูมิลำเนา :     เลขที่ 26 ม.1    ต.บะฮี        อำเภอพรรณานิคม    จังหวัดสกลนคร
                  ชื่อบิดา  นายพัน  ผลจันทร์     มารดาชื่อ  นางแปร  ผลจันทร์
อุปสมบท :     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2534            ณ วัดสันติสังฆาราม
                 ตำบลสว่าง            อำเภอพรรณานิคม    จังหวัดสกลนคร    
        พระอุปัชฌาย์ : พระครูสันตยาภิมณฑ์  (บัวไข สันตจิตโต)
        พระกรรมวาจาจารย์ : พระครูใบฎีกาเชาวรัตน์
        พระอนุสาวนาจารย์ : -
วิทยฐานะ :    ป.4                ป.ธ.    -        นักธรรมชั้น  ตรี
ตำแหน่งทางการปกครอง : -
ประวัติการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน : เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครหลายวัด     ได้ฟังธรรมจากหลวงปู่เทศก์ เทสรังสี วัดถ้ำขาม หลายครั้ง ได้จำพรรษาในเขตภาคอีสานหลายจังหวัด และปัจจุบันได้มาจำพรรษา ณ วัดศิริดำรงวนาราม 
   
 


image รูปภาพ
image
พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ พร้อมพระอุปัฏฐาก ณ วัดไตรสิกขาราม
หลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,522,201