สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การสร้างวัด จำนวน ๑ ราย ในเขตอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การสร้างวัด จำนวน ๑ ราย ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้นที่ ๒ (หลังเก่า) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

รายนางสุนันทา  จุลพงษ์ ขออนุญาตสร้างวัดสังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต ณ บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

เจ้าหน้าที่ได้แนะนำขั้นตอนในการดำเนินการขอตั้งวัดต่อไป

ข่าว/ภาพ นายภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 927,252