พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.ท. สกลเขต จันทรา เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน ถวายแด่ หลวงปู่อว้าน เขมโก วัดป่านาคนิมิตต์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.ท.สกลเขต  จันทรา เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน ถวายแด่ หลวงปู่อว้าน  เขมโก วัดป่านาคนิมิตต์ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมีนางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม การนี้ นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่พิธีในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ หลวงปู่อว้าน  เขมโก

อายุ ๘๖  พรรษา ๖๑ เกิด ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๗๘ อุปสมบท ๓ กรกฎาคม ๒๕๐๓ ภูมิลำเนา บ้านนามน ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร หลวงปู่อว้าน  เขมโก สามารถสนทนาธรรมได้ดี สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง มีอาการอาพาธด้วยโรคกระดูกพรุน ประสาทหูขวารับสัมผัสได้น้อย สนทนาได้แต่ต้องใช้เสียงดัง นั่งนานไม่ได้ สามรถเดินในระยะใกล้ได้ แต่เนื่องจากชราภาพ จึงต้องนั่งรถเข็น เดินทางไกลไม่ได้ แต่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์

ข่าว/ นายภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  ภาพ/ นายวิเชียร  เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,901