สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. จังหวัดสกลนคร จัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมี นางจุรัรัตน์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี ในการนี้ นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลา ดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งจังหวัดสกลนครกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าว/  นายภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ   ภาพ/ นายไพรัช  แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,819