ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕

จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายวิเชียร  เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีพระครูกิตติธรรมนิวิฐ เจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว ประธานฝ่ายสงฆ์ และนางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานฝ่ายฆราวาส ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข่าว : นายภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ ; นายวิเชียร  เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,849