สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้ง เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ เสริมสิริมงคลวันพระราชสมภพ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมนายภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เจ้าคณะจังหวัด และรองเจ้าคณะจังหวัด (สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม) ในเขตปกครองหนตะวันออก จำนวน ๘ รูป โดยพระเดชพระคุณ พระสิริพัฒนาภรณ์ ผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ เสริมสิริมงคลวันพระราชสมภพ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นองค์ประธาน ณ อาคารพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว นายภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,819