ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมแถลงแผนรักษาความปลอดภัย มอบหมายภารกิจและเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ

จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๑๕ น. นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมแถลงแผนรักษาความปลอดภัย มอบหมายภารกิจและเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะมีกำหนดการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมี นางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๓ หลังใหม่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภาพ/ข่าว นายภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,852