ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบออนไลน์

จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒ (หลังเก่า) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข่าว/ภาพ นายภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,788