สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร” ณ บริเวณดอนขาม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร” ณ บริเวณดอนขาม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนายชูศักดิ์  รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ นายไพรัช  แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 927,464