สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

จังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อมอบนโยบายจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนโยบายของจังหวัดสกลนคร แก่บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒ (หลังเก่า) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ นายไพรัช  แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 259,320