คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ร่วมใจเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยโรงพยาบาลสกลนคร จัดหน่วยให้บริการ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.   นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ในการเดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร โดยพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระสิริพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร และมีพระครูกิตติธรรมนิวิฐ เจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว เป็นผู้อำนวยการประสานงานคณะสงฆ์แต่อำเภอในจังหวัดสกลนคร เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หมุนเวียนอำเภอไปตามลำดับ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสกลนคร โดยโรงพยาบาลสกลนครและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้จัดบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม 

ภาพ : ไพรัช  แก้วทอง  /  ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,122