นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมแถลงข่าว โครงการ “รักษ์น้ำ คืนปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหนองหาร”  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสร้างการรับรู้การจัดกิจกรรมใน 3 มิติ ศาสนธรรม ธรรมชาติ วัฒนธรรม

วันพุธ ที่  6  ตุลาคม  2564  เวลา 15.00 น.  
นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายวิเชียร เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการแถลงข่าว พร้อมร่วมการปล่อยปลาสู่แม่น้ำหนองหาร  ณ บริเวณสวนสมเด็จพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา จังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยกิจกรรมดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเครือข่าย ได้จัดแถลงข่าวโครงการ “รักษ์น้ำ คืนปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหนองหาร”  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสร้างการรับรู้การจัดกิจกรรมใน 3 มิติ ศาสนธรรม ธรรมชาติ วัฒนธรรม อันดีงามแก่ประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม 

ภาพ : ไพรัช  แก้วทอง  /  ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 108,551