ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการ ในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่  7  ตุลาคม  2564  เวลา 09.00 น. 
ณ วัดป่าหนองไผ่  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
        นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมตรวจพื้นที่และร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัด  ในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 น. โดยมี พลตรี มิตรอนันต์ จิตต์โสภา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เป็นประธานการตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการ มี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการ ฯ
        โดยในพิธีการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข D-M-H-T-T-A ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม 

ภาพ : ไพรัช  แก้วทอง  /  ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 108,575