ออกตรวจสภาพพื้นที่ป่าบริเวณที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในภายเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ ท้องที่อำเภอเมืองสกลนคร เพื่อสร้างวัดป่าภูไม้รวก

13 มกราคม 2565  นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางจิดาภา ภูปาง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายสมาน เข้าครอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสกลนคร ผู้นำชุมชนและประชาชน ออกตรวจสภาพพื้นที่ป่าบริเวณที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในภายเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ ท้องที่อำเภอเมืองสกลนคร เพื่อสร้างวัดป่าภูไม้รวก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของสังคม

ข่าว : ร้อยโทภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,447