สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร แห่ต้นกัณฑ์ร่วมทำบุญในเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีที่ 70) ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

15  มกราคม 2565  เวลา 16.00 น. นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด แห่ต้นกัณฑ์ร่วมทำบุญในงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี พ.ศ. 2565 (ปีที่ 70) ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยจัดงานระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 รวม 7 วัน 7 คืน โดยในปี พ.ศ. 2565 นี้ เป็นปีที่ 70 ของการจัดงานดังกล่าว 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของสังคม

ข่าว : ร้อยโทภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,455