จังหวัดสกลนคร จัดพิธีถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุที่บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕ รูป วันที่ ๑๑

จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศรณ์  รักษ์รงค์ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุที่บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕ รูป ณ วัดป่าบูรพาราม บ้านหนองมะเกลือ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีหน่วยงานที่ร่วมถวายภัตตาหาร ดังนี้ ๑. ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ๒. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ๓. สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร ๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ ๕. อำเภโคกศรีสุพรรณ และ๖. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ในการนี้นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีและมอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีและสนองงานคณะสงฆ์

ข่าว/ นายภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ วัดป่าบูรพาราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 225,500