สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งข่าววัดที่ประสบวินาศภัยเพื่อขอรับเงินอุดหนุนบูรณวัดทั่วไปที่ประสบวินาศภัย

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ขอนมัสการแจ้งวัดภายในจังหวัดสกลนคร ที่ประสบวินาศภัย (ไฟไหม้ ลมพายุพัด ฝนตกหนัก น้ำท่วม อันเป็นเหตุทำให้เสนาสนะภายในวัดเสียหาย) สามารถยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนบูรณวัดทั่วไปที่ประสบวินาศภัยได้ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟร์อมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด (รายละเอียดแบบฟร์อม) หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 042 715 274, 042 715 275 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมั่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม

ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดที่ประสบวินาสภัย 190464.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,342