คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร จัดทำโรงทานเพื่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสกลนครที่ปฏิบัติงานในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19) วันที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ 2 คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร โดยวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ได้จัดทำโรงทานอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสกลนครที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) วันละ 200 กล่อง (เมนูวันที่ 22 มี ส้มตำ ข้าวเหนียว หมูปิ้ง ผัดกะเพรา มะม่วง ไข่ดาว) โดยมีผู้เเทนจากโรงพยาบาลสกลนครมารับอาหารกล่องทุกวันตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณะสงฆ์ในการจัดเตรียมอาหาร

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ขอความร่วมมือพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่เดินทางไปวัดหรือทำบุญ ร่วมกันรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่อย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับคนหมู่มากหรือกิจกรรมที่มีคนร่วมจำนวนมาก ปฏิบัติตนตามมาตรการของจังหวัด 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม

ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,414