พศจ.สกลนคร ตรวจพื้นที่วัดที่ยื่นคำขอพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดป่ารัตนโสภณ วัดสว่างอารมณ์ วัดหนองทรายขาว

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายโกวิทย์ กุลมี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ตรวจพื้นที่วัดที่ยื่นคำขอพระราชทานวิสุงคามสีมา จำนวน 3 วัด คือ 1.วัดป่ารัตนโสภณ บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ 2. วัดสว่างอารมณ์ บ้านดอนกระเล็น หมู่ที่ 8 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร 3. วัดหนองทรายขาว บ้านหนองทรายขาว หมู่ที่ 13 อำเภอเมืองสกลนคร  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อลงนามและรายงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ตามลำดับและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่่งชาติต่อไป

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์เพื่อความมั่นคงถาวรแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ภาพ : ไพรัช แก้วทอง  / ข่าว : ภูรัชช์ ปรัชญ์วิเชียร 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 49,685