สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีและดำเนินการพิธีสงฆ์ ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๗๐ ปี ณ บริเวณสนามหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่ ๑ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีและดำเนินการพิธีสงฆ์ ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๗๐ ปี โดยมี นายกองเอก ณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสนามหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่ ๑ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข่าว รัศมี  แสนเสน

ภาพ ไพรัช  แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,521,895