สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุโนนตูม ณ วัดศรีสะอาด บ้านโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีและสนองงานคณะสงฆ์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุโนนตูม โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดศรีสะอาด  บ้านโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ข่าว รัศมี  แสนเสน

ภาพ ไพรัช  แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,521,895