สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย โดยมี นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร  อส. และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ข่าว รัศมี แสนเสน

ภาพ ไพรัช แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,521,895