พิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนชาวไทยช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะสงฆ์หนตะวันออก ตามมติมหาเถรสมาคม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนชาวไทยช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะสงฆ์หนตะวันออก ตามมติมหาเถรสมาคมที่ พิเศษ 4/2564 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร โดยมีพระรัตนากรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดทุ่ง เป็นประธานสงฆ์ มีคณะสงฆ์ ร่วมพิธี นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ได้นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีและปฏิบัติพิธี โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสกลนคร 

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม สำหรับพระราชทานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อนำไปมอบให้กับวัดต่างๆ ที่ใช้เป็นสถานที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว ซึ่งในกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ และ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม เขตพระนคร ส่วนภูมิภาค กำหนดให้วัดในนามเขตปกครองหนต่างๆ ดังนี้ เขตปกครองหนกลาง ณ วัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตปกครองหนเหนือ ณ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ เขตปกครองหนตะวันออก ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร และ เขตปกครองหนใต้ ณ วัดกระพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง ในส่วนของวัดอื่นทั่วไปและวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาจัดพิธีตามความเหมาะสม

การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งนี้ เป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤติสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พบการแพร่ระบาดในวงกว้าง และพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ สร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชน ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงสภาพจิตใจของประชาชนท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้น เป็นไปตามวิถีของชาวพุทธ ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจในยามทุกข์ยาก ส่วนตัวมองว่าการเห็นต่างเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้น เป็นสิ่งที่จะช่วยเยียวยาสภาพจิตใจ ก่อให้เกิดปัญญาในการดำรงชีวิตอย่างมีสติและรอบคอบ เพื่อให้ประชาชนกลับมามีพลังในการดำเนินชีวิตในสภาวการณ์เช่นนี้ให้ได้

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของสังคม

ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,364