คณะสงฆ์จังหวัดสกลนครเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คณะสงฆ์จังหวัดสกลนครเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หน่วยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 50 รูป และหน่วยบริการโรงพยาบาลสกลนคร จำนวน 50 รูป รวมจำนวน 100 รูป โดยนายมนต์สิทธิ์​ ไพศาลธนวัฒน์​  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร​ และนายพูนศักดิ์​  วาณิชวิเศษกุล​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร​  นำหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ขวัญกำลังใจทีมงานบุคลากรทางการแพทย์​ และผู้มารับบริการฉีดวัคซีน
   การนี้​ นายประสงค์​ ทองประ​  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร​ และบุคลากรในสังกัด​ พร้อมด้วยพระครูกิตติธรรมนิวิฐ​  เจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว​ และพระครูสกลวรานุกิจ​  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวหาร รองเจ้าคณะอำเภอพรรณานิคม​ ร่วมให้ขวัญกำลังใจ​ และอำนวยความสะดวก​ แก่พระสงฆ์ที่มารับบริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่งคงแห่งพระสัทธรรมแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม

ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,384