สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อการแก้ไขข้อมูลและที่ตั้งวัด กรณีวัดท่าลาด(หอมศรัทธาธรรม) อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีที่ตั้งตามทะเบียนวัดของ พศ ไม่ตรงกับที่ตั้งจริง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ ร้อยโทภูริภัค ดำบุญมา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อการแก้ไขข้อมูล กรณีวัดท่าลาด (หอมศรัทธาธรรม) แจ้งว่า 1. วัดมีที่ตั้งจริงอยู่ที่ บ้านท่าลาด หมู่ที่ 9 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร แต่ที่ตั้งตามทะเบียนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ตรงกับที่ตั้งจริง 2. ชื่อวัด คือ วัดท่าลาด ชื่อตรงกันกับ วัดท่าลาด หมู่ที่ 1 ตำบลต้นผึ้ง ในอำเภอเดียวกัน ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทำให้ในทะเบียนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีข้อมูลของทั้งสองวัดสลับกัน 3. มีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อวัด จาก วัดท่าลาด(หอมศรัทธาธรรม) เป็น วัดหอมศรัทธาธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน จึงขอให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจสอบแล้ว 1. วัดท่าลาด (หอมศรัทธาธรรม) มีที่ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าลาด หมู่ที่ 9 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จริง 2. วัดท่าลาด (หอมศรัทธาธรรม) ไม่มีอุโบสถและไม่เคยขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จริง แต่เป็นวัดท่าลาด ตำบลต้นผึ้ง มีอุโบสถและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จริง ซึ่งจะได้ดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลในทะเบียนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป 3. ได้ชี้แจงแนะนำขั้นตอนการดำเนินการในการเปลี่ยนแปลงชื่อวัดตามมติมหาเถรสมาคม 

การดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสกลนคร 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม

ภาพ : ไพรัช แก้วทอง / ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,420