สำรวจพื้นที่และข้อมูลวัดเก่าตกสำรวจ วัดป่าดอนตาล บ้านหนองใส ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางจิดาภา ปูปาง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และร้อยโทภูริภัค ดำบุญมา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลวัดเก่าตกสำรวจ วัดป่าดอนตาล บ้านหนองใส หมู่ที่ 5 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว วัดป่าดอนตาล มีโฉนดที่ดินเลขที่ 11738 มีใบเสมาเก่าโบราณ มีอิฐเก่าวางเรียงเป็นแนวคล้ายฐานอุโบสถ มีพยานและหลักฐานเพียงพอเชื่อได้ว่าเป็นวัดเก่าตกสำรวจ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร จะได้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนวัดต่อไป

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม 

ภาพ : ไพรัช  แก้วทอง / ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,368