พระมหาเถระ อายุ 102 ปี พระครูโสภณธรรมประทีป วัดศรีชมชื่น ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

พระมหาเถระ อายุ 102 ปี พระครูโสภณธรรมประทีป วัดศรีชมชื่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

พระครูโสภณธรรมประทีป  นามเดิม กาว  สกุล ปัดโชคชัย    ฉายา ธัมมะทีโป 
สังกัดวัด     วัดศรีชมชื่น     บ้านโคกสว่าง  หมู่ที่ 11 ตำบล ธาตุ     อำเภอ วานรนิวาส     จังหวัด สกลนคร 
สังกัดคณะสงฆ์   มหานิกาย
เกิดเมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2463 อายุ 102 ปี  พรรษา 45
ภูมิลำเนา บ้าน........-....... หมู่ที่ 11  ตำบล ด่านคำม่วง  อำเภอ เมืองสกลนคร  จังหวัด สกลนคร
อุปสมบทเมื่อวันที่ 10  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2519 เมื่ออายุ 57 ปี  ณ วัดหนองโจด ตำบล ทุ่งแก อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร 
       พระอุปัชฌาย์        เจ้าอธิการชาลี  อุตตะโร
       พระกรรมวาจาจารย์     พระอธิการสวน  จารุวัณโณ
       พระอนุสาวนาจารย์     พระอธิการคำพัน  นิมมะโล
วิทยฐานะ เปรียญธรรม    -   ประโยค    นักธรรม ชั้น ตรี 
ตำแหน่งการปกครอง  เจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น          อื่น ๆ -
ประวัติ (พอสังเขป ) พระครูโสภณธรรมประทีป  (กาว  ปัดโชคชัย) เกิดที่อำเภอเมืองสกลนคร เติบโตที่อำเภอวานรนิวาส เคยบรรพชาเป็นสามเณรและได้ลาสิกขาเพื่อประกอบอาชีพตามครอบครัว  เข้ารับการอุปสมบทอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.2519
เข้าจำพรรษา ณ วัดศรีชมชื่น และจำพรรษามาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น เมื่อปี พ.ศ.2526 

ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระครูโสภณธรรมประทีป เมื่อปี พ.ศ.2540  
สุขภาพของพระครูโสภณธรรมประทีป ปัจจุบันชราภาพมาก ไม่ค่อยมีกำลัง ไม่มีโรคประจำตัว หูไม่ค่อยได้ยิน เดินได้บ้างเล็กน้อย นั่งได้ไม่นาน 

พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะถวายสักการะพระมหาเถระที่มีพรรษายุกาลมาก หรือร่วมทำบุญถวายเภสัชอันควรแก่สมณผู้มีพรรษายุกาลมาก สามารถติดต่อสอบถามได้ พระสุภาพ สุภาจาโร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 09 5713 9688, 09 3068 2440

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม 

ภาพ : ไพรัช  แก้วทอง / ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,411