สำรวจพระมหาเถราจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในจังหวัดสกลนคร หลวงปู่คำบ่อ ฐิตะปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางบรรลุพร สุระมณี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และร้อยโทภูริภัค ดำบุญมา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่วัดใหม่บ้านตาล หมู่ที่ 10 บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อถวายสักการะหลวงปู่คำบ่อ ฐิตะปัญโญ และเก็บข้อมูลพื้นฐานพระมหาเถราจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แต่ด้วยอยู่ห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะศิษย์จึงของดการถวายสักการะโดยตรง

ประวัติโดยย่อหลวงปู่คำบ่อ ฐิตะปัญโญ

หลวงปู่คำบ่อ ฐิตะปัญโญ (นามสกุล พวงสี)
สังกัดวัด     : วัดบ้านตาล (ใหม่บ้านตาล)  หมู่ที่ 10  บ้านตาล   ตำบลโคกสี   อำเภอสว่างแดนดิน     
                 จังหวัดสกลนคร
สังกัดคณะสงฆ์     :      ธรรมยุต
ประวัติ         : เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒74 ขึ้น 2  ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม  
                    อายุ   90            พรรษา   69
ภูมิลำเนา     : บ้านตาล ม.1 ตำบลโคกศรี  อำเภอสว่างแดนดิน     จังหวัดสกลนคร
                  ชื่อบิดา  นายทอง  พวงสี         มารดาชื่อ  นางภู่  พวงสี

อุปสมบท     : เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2495 เมื่ออายุ 21 ปี  ณ วัดเจริญราษฎร์
          ตำบลมาย    อำเภอวานรนิวาส    จังหวัดสกลนคร    
          พระอุปัชฌาย์         : พระมหาเถื่อน  อุชุกะโร
          พระกรรมวาจาจารย์     : พระลี ฐิตะธัมโม
          พระอนุสาวนาจารย์     : พระโง่น  โสระโย
วิทยฐานะ     :    ป.4                ป.ธ.    -        นักธรรมชั้น  ตรี
ตำแหน่งทางการปกครอง : เจ้าอาวาสวัดใหม่บ้านตาล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 เป็นต้นมา
ประวัติการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน : หลังอุปสมบทแล้วได้ธุดงค์ไปหลายแห่งทุกภูมิภาคของประเทศไทย
    ได้เคยศึกษาและปฏิบัติธรรมร่วมกับครูบาอาจารย์สายวัดป่าหลายรูป และได้กลับมาร่วมกับญาติโยมสร้าง                      วัดใหม่บ้านตาล และจำพรรษา ณ วัดบ้านตาลเรื่อยมา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่งคงแห่งพระสัทธรรมแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม

ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,358