จังหวัดสกลนครประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตสร้างวัด สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ในเขตอำเภอภูพาน จำนวน 2 แห่ง

 วันที่​  22  ก.ค.​ 2564
   นายประสงค์​  ทองประ​ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร​ พร้อมด้วยนางบรรลุพร สุระมณี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายสมาน  เข้าครอง นักวิขชาการศาสนาชำนาญการ ร้อยโทภูริภัค ดำบุญมา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายไพรัช แก้วทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดและจัดประชุม​คณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตสร้างวัด ดังนี้
   -​ เวลา​ 10.00​ น.​ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตสร้างวัด​  ณ​ ที่พักสงฆ์ชลธาราม  บ้านท่าเจริญ  หมู่ที่​ 9  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน​  จังหวัดสกลนคร โดยมีนายปริยัติ วงศ์ธิเบศร์ อายุ 66 ปี อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ชลธาราม ฯ ตามหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-31 ก.) ที่ 135/2562 เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา 
   -​ เวลา​ 12.00​ น.​ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตสร้างวัด​  ณ​ ที่พักสงฆ์ถ้ำเสี่ยงของ​  บ้านหลุบเลานาจาน​  หมู่ที่​ 15​  ตำบลหลุบเลา​  อำเภอภูพาน​  จังหวัดสกลนคร
   โดยการประชุมทั้งสองแห่ง มีเจ้าอธิการวิจิตร​  รกฺขิตธมฺโม   เจ้าคณะอำเภอภูพาน (ธ)​ วัดป่านาผาง เป็นกรรมการที่ปรึกษา พร้อมด้วยพระธรรมรินทร์ ฯ วัดป่าชมภูพาน เลขานุการเจ้าคณะอำเภอภูพาน (ธ) และพระสงฆ์ในที่พักสงฆ์ร่วมประชุม
   มีนายชัยวัช​  ภูวิจิตร​  ปลัดอาวุโส ปฏิบัติราชการแทน นายอำเภอภูพาน​  เป็นประธานดำเนินการประชุม พร้อมด้วยกำนันตำบลโคกภู กำนันตำบลหลุบเลานาจาน ผู้ใหญ่บ้านท้องที่  ผู้ยื่นคำขอสร้างวัด และประชาชนร่วมประชุมตามเหมาะสม ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสกลนคร
    การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบ​ร้อย และที่ประชุมทั้งสองแห่ง มีมติเห็นชอบให้สร้างวัดในตำแหน่งที่ดินตามคำขอดังกล่าวได้ ลำดับต่อไปสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร จะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อลงนามประกาศอนุญาตให้สร้างวัดต่อไป

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม 

ภาพ : ไพรัช  แก้วทอง  /  ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,104