สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจสถานที่สร้างวัดตามคำขอสร้างวัด จำนวน 3 แห่ง ณ อำเภอบ้านม่วง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางบรรลุพร สุระมณี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายสมาน เข้าครอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจสอบสถานที่เพื่อสร้างวัดตามคำขอสร้างวัด จำนวน 3 แห่ง คือ

1.นางลำไพร สมบัติบาล อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 2 บ้านนาเหมือด ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ขอสร้างวัด ณ หมู่่ที่ 2 บ้านนาเหมือด ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โฉนดที่ดินเลขที่ 18890 เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา 

2.นายประสงค์ ธรรมจักร อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 3 บ้านนาข่า ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ขอสร้างวัด ณ บ้านนาข่า หมู่ที่ 3 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โฉนดที่ดินเลขที่ 5229 เนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา 

3.พระมหาฐิติพงษ์ มาสวรรค์ อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 999 หมู่ที่ 5 บ้านจาร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ขอสร้างวัด ณ บ้านจาร หมู่ที่ 5 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โฉนดที่ดินเลขที่ 3880 เนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา 

เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวแล้ว เอกสารหลักฐานเป็นไปตามคำขอ ต่อไปจะได้ดำเนินการเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอสร้างวัด เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุญาตให้สร้างวัดแล้ว จะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อลงนามในหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดต่อไป 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของสังคม

ภาพ : ไพรัช แก้วทอง / ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,659