สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปี 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เป็นผู้แทนเป็นกรรมการร่วมประชุมพิจารณาแบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564 โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ในปี 2564 นี้ มีศาสนสถานส่งแบบคำขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน จำนวน 1 แห่ง คือ คริสตจักรแบ๊บติสสกลนคร ขอรับเงินอุดหนุนจากกรมการศาสนา จำนวน 43,400 บาท สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จะได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลงนามส่งแบบคำขอให้กรมการศาสนาพิจารณาดำเนินการต่อไป

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม 

ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,674