พระเทพโสภณ เจ้าคณะภาค 8 เจ้าอาวาสวัดราชบูรณราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ของคณะสงฆ์ภาค 8 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

30 พฤศจิกายน 2564  พระเทพโสภณ เจ้าคณะภาค 8 เจ้าอาวาสวัดราชบูรณราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ของคณะสงฆ์ภาค 8 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ถวายสักการะและถวายการต้อนรับ 

ในพิธีดังกล่าว เจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองสงฆ์ภาค 8 ประกอบด้วย พระรัตนากรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี  พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระราชภาวนาโสภณ เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ  พระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดเลย พระราชวชิรธาดา จังหวัดหนองบัวลำภู  เข้าถวายสักการะตามลำดับ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประกอบด้วย นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ว่าที่ร้อยตรี ดร.จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู  นางบัวผัน จันทรังษี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย นางณัฎฐนันท์ เลี้ยวสกุลนำชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ ถวายสักการะตามลำดับ

โดยในภาคเช้า ได้ประกอบพิธีเปิดการตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี เสร็จแล้ว คณะกรรมการตรวจใบตอบนักธรรมชั้นตรี ในเขตคณะสงฆ์ภาค 8 ในภาคบ่าย ประชุมพระสังฆาธิการเพื่อการขับเคลื่อนกิจการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 8 

นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ได้นำข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่และช่วยงานคณะสงฆ์ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จนแล้วเสร็จในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม 

ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 927,252