สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมโครงการธรรมสัญจร ปีที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๖) ณ วัดสระปทุมทอง อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ดำเนินการจัดโครงการธรรมสัญจร ปีที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดจัดโครงการ รวม ๑๘ อำเภอ ๒๐ ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเพื่อให้พุทธศาสนิกชนภายในจังหวัดสกลนครได้ร่วมทำบุญในห้วงเข้าพรรษา ซึ่งในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๑๖ ณ วัดสระปทุมทอง บ้านหนองบัว ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปยุรวงศาสวาส กรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดงธรรม พระรัตนกรณ์วิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย ประธานฝ่ายฆราวาส นำส่วนราชการ ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ภายในอำเภอเต่างอย เข้าร่วมฟังการแสดงธรรมเทศนา ในการนี้ นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีและสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 926,960