สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการธรรมสัญจร ปีที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๘) ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ดำเนินการจัดโครงการธรรมสัญจร ปีที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดจัดโครงการ รวม ๑๘ อำเภอ ๒๐ ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเพื่อให้พุทธศาสนิกชนภายในจังหวัดสกลนครได้ร่วมทำบุญในห้วงเข้าพรรษา ซึ่งในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๑๘ ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านท่าก้อน ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร พระครูสิริธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี เป็นองค์แสดงธรรม พระรัตนกรณ์วิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายกานต์  กาญจนวงศ์สกุล นายอำเภออากาศอำนวย ประธานฝ่ายฆราวาส นำส่วนราชการ ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ภายในอำเภออากาศอำนวย เข้าร่วมฟังการแสดงธรรมเทศนา ในการนี้ นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีและสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ นายวิเชียร  เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระบุญมา คัมภีรธัมโม เนื่องในโอกาสครบอายุวัฒนมงคลครบ 93 ปี ณ วัดหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
image
นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้  นายวิเชียร เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นำผ้าไตร ไทยธรรม และปัจจัยบำรุงวัด นำไปถวายแด่วัดที่ไม่มีกฐินประจำปี 2564 จำนวน 16 วัด
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 259,175