สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารด้านการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Webex Meeting

จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารด้านการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการเกี่ยวกับการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐ ประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Webex Meeting ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒ (หลังเก่า) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ นางสาวหอมหวน  การะยศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 927,252