สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อประกอบในการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา วัดกุดน้ำแดง(ร้าง) หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ และวัดศรีสว่าง(ร้าง) หมู่ที่ ๘ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน

จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต มอบหมายพระราชสารโกศล เป็นผู้แทนในการลงพื้นที่ตรวจสภาพวัดร้าง พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ วัดกุดน้ำแดง(ร้าง) หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ และวัดศรีสว่าง(ร้าง) หมู่ที่ ๘ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน ตรวจสอบเพื่อประกอบในการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ตามกฎกระทรวง การสร้างวัด การตั้งวัด การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการนี้ นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมลงพื้นที่และสนองงานคณะสงฆ์

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ นายไพรัช  แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระบุญมา คัมภีรธัมโม เนื่องในโอกาสครบอายุวัฒนมงคลครบ 93 ปี ณ วัดหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 650,014