สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการธรรมสัญจร ปีที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒๐) ณ วัดหนองบัวใหญ่ ชุมชนหน้าค่าย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ดำเนินการจัดโครงการธรรมสัญจร ปีที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดจัดโครงการ รวม ๑๘ อำเภอ ๒๐ ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเพื่อให้พุทธศาสนิกชนภายในจังหวัดสกลนครได้ร่วมทำบุญในห้วงเข้าพรรษา ซึ่งในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๒๐ ครั้งสุดท้าย ของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดหนองบัวใหญ่ ชุมชนหน้าค่าย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พระมหาอดิศักดิ์  อภิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบรมสถล เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑๖ รองประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี เป็นองค์แสดงธรรม พระสิริพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชูพงศ์  คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประธานฝ่ายฆราวาส มีส่วนราชการ ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ชุมชนหน้าค่าย เข้าร่วมฟังการแสดงธรรมเทศนา ในการนี้ นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีและสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ 

ภาพ/ วัดบรมสถล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 927,464