สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสาววารุณี  วงค์มีแก้ว นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคดิจิทัล ความสำเร็จในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยเทคโนโลยีวัตกรรม และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานกล่าวเปิด นายสิปป์บวร  แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ นางสาววารุณี  วงค์มีแก้ว นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 927,464