สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร และพระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการบริหารจัดการพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒

จังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร และพระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการบริหารจัดการพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๒ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม สำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา จำนวน ๖ วัด ดังนี้

๑. วัดทุ่ง อำเภออากาศอำนวย

๒. วัดอุดมรัตนาราม (ธ) อำเภออากาศอำนวย

๓. วัดโนนสว่างภิรมย์ อำเภอวานรนิวาส

๔. วัดเขื่อนบุบผาราม อำเภอพังโคน

๕. วัดพระธาตุศรีมงคล อำเภอวาริชภูมิ

๖. วัดบูรพาภิรมย์ อำเภอส่องดาว

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ นายไพรัช  แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 927,252