สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการจะเสด็จไปเยี่ยมเรือนจำอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร

จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๗ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ โดยแปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้จะเสด็จไปเยี่ยมเรือนจำอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และจะเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร เวลา ๑๐.๐๐ น. นางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายพิสิษฐ์  แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเฝ้าส่งเสด็จ ในการนี้ นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมเข้าเฝ้าส่งเสด็จ ณ สนามบินกองทัพบกค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,522,201