คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับภาค ลงพื้นที่ วัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับภาค ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลฯ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ โดยมีพระรัตนกรณ์วิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี ในการนี้นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ที่เข้ารับการตรวจเยี่ยมและสนองงานคณะสงฆ์ ณ วัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ นายวิเชียร  เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 927,464