สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด จำนวน ๑ แห่ง และตรวจสอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จำนวน ๑ วัด

จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด จำนวน ๑ แห่ง ณ ที่พักสงฆ์ป่าโนนสังฆ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูธรรมญาณทิพรัตน์ เจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว - กุดบาก (ธ) ที่ปรึกษาประธาน และนายกิติพันธ์  จันทร์สุข นายอำเภอกุดบาก ประธานการประชุม

และเวลา ๑๓.๐๐ น. ตรวจสอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดภูด่านแต้ หมูที่ ๖ ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์

ภาพ/ นายไพรัช  แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 927,464