คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา

จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลในการขอออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน วัดดอยธรรมเจดีย์ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมาธิการฯ ได้ประชุมหารือถึงแนวทางการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินวัดดอยธรรมเจดีย์ รวมทั้งติดตามการขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัดพุทธไสยาราม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร และวัดศิริพัฒนาราม ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร โดยมีพระญาณสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร(ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายพิสิษฐ์  แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ในการนี้นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ 

ภาพ/ นายไพรัช  แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระบุญมา คัมภีรธัมโม เนื่องในโอกาสครบอายุวัฒนมงคลครบ 93 ปี ณ วัดหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
image
พระเทพโสภณ เจ้าคณะภาค 8 เจ้าอาวาสวัดราชบูรณราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ของคณะสงฆ์ภาค 8 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ถวายสักการะและถวายการต้อนรับ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,026