สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร จัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๓ แห่ง

จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๓ แห่ง

๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๓. โรงเรียนเหล่าแมดวิทยา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์

ภาพ/ นายไพรัช  แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 926,960