วัดสว่างอารมณ์ บ้านดอนกระเล็น อำเภอเมืองสกลนคร จัดงานปักเขตวิสุงคามสีมา ฉลองอุโบสถ และตัดหวายลูกนิมิต ๒๘ พ.ย. ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวทิพย์สุมน  พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายบุคลากรในสังกัด สนองงานคณะสงฆ์ในพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา วัดสว่างอารมณ์ โดยมีพระรัตนกรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ประธานฝ่ายสงฆ์ จ่าสิบเอกคำนึง  พรหมพิมพ์ นายอำเภอเมืองสกลนคร ประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านดอนกระเล็น ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งงานกำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์

ภาพ/ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 927,252