วัดสว่างอารมณ์ บ้านดอนกระเล็น อำเภอเมืองสกลนคร จัดงานปักเขตวิสุงคามสีมา ฉลองอุโบสถ และตัดหวายลูกนิมิต ๒๘ พ.ย. ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวทิพย์สุมน  พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายบุคลากรในสังกัด สนองงานคณะสงฆ์ในพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา วัดสว่างอารมณ์ โดยมีพระรัตนกรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ประธานฝ่ายสงฆ์ จ่าสิบเอกคำนึง  พรหมพิมพ์ นายอำเภอเมืองสกลนคร ประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านดอนกระเล็น ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งงานกำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์

ภาพ/ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระบุญมา คัมภีรธัมโม เนื่องในโอกาสครบอายุวัฒนมงคลครบ 93 ปี ณ วัดหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
image
พระเทพโสภณ เจ้าคณะภาค 8 เจ้าอาวาสวัดราชบูรณราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ของคณะสงฆ์ภาค 8 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ถวายสักการะและถวายการต้อนรับ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 339,932