สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด จำนวน ๒ แห่ง

จังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ที่พักสงฆ์ศรีชมภู บ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูปัญญาธรรมรังษี เจ้าคณะอำเภอวานรนิวาส ที่ปรึกษาประธาน และปลัดอำเภอ แทนนายอำเภอวานรนิวาส ประธานการประชุม

เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ที่พักสงฆ์ใหม่หนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๘ ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูโชติคุณาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน(ธ) ที่ปรึกษาประธาน และปลัดอำเภอ แทนนายอำเภอสว่างแดนดิน

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์

ภาพ/ นายธัญพิสิฏฐ์  เปลี่ยนงาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระบุญมา คัมภีรธัมโม เนื่องในโอกาสครบอายุวัฒนมงคลครบ 93 ปี ณ วัดหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 649,837