สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖

จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สนามสอบธรรมศึกษา จำนวน ๓๙ สนามสอบ ของจังหวัดสกลนคร

ข่าว รัศมี  แสนเสน

ภาพ ไพรัช แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,521,895